Γνωστοποιούμε οτι ο ΟΡΦΕΑΣ σε συνεργασία με τον Δήμο Πρέβεζας, την 21
Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, μετά την δοξολογία θα τιμήσει την επέτειο
της απελευθέρωσης της Πρέβεζας απο τον Τουρκικό ζυγό και θα παιανίζει
στους κεντρικούς δρόμους και γειτονιές.

Απο το Δ.Σ. του ΟΡΦΕΑ

Σχόλια