7.972 προτάσεις υποβλήθηκαν στην πρόσκληση για ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Έληξε χθες η προθεσμία υποβολής προτάσεων της πρόσκλησης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ μικρών
Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου». Υποβλήθηκαν
συνολικά 7.972 προτάσεις, με το όριο βαθμολογίας να είναι 22.17.

Η αρτιότητα των προτάσεων θα
εξεταστεί ηλεκτρονικά από την αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας. Βάσει των προσωρινών στοιχείων
εκτιμάται ότι με το διαθέσιμο ποσό των 45 εκατομμυρίων ευρώ θα επιχορηγηθούν περίπου οι μισές από
τις παραπάνω επιχειρήσεις.

Σε περίπτωση που ευοδωθούν οι προσπάθειες για πρόσθετη
χρηματοδότηση κατά τη νέα χρονιά, τότε θα αυξηθεί αναλόγως και ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα
λάβουν ενίσχυση.