Υποδομές Για Άτομα Με Κινητικά Προβλήματα Στις Παραλίες Της Λούτσας Και Του Βάλτου

 “Πράσινο φως” από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάργας για τον καθορισμό όρων δημοπράτησης του έργου δημιουργίας προσβάσιμων θαλάσσιων τουριστικών προορισμώ,όπως σημειώνει η Δημ.Ραδιοφωνία Πρέβεζας.

Στον καθορισμό των όρων δημοπράτησης του έργου “Δημιουργία προσβάσιμων ολοκληρωμένων θαλάσσιων τουριστικών προορισμών” Δήμου Πάργας προϋπολογισμού 115.378,00 ευρώ προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πάργας. Σύμφωνα με αυτή στις παραλίες της Λούτσας και του Βάλτου θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες ελαφρές μη μόνιμες υποδομές για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα. Οι σχεδιαζόμενες υποδομές στις δύο προτεινόμενες θέσεις διαθέτουν όλες τις κατάλληλες προδιαγραφές ώστε ο επισκέπτης ΑΜΕΑ να μη συναντά εμπόδια που σχετίζονται με την διαρρύθμιση και χρήση των κοινόχρηστων χώρων.