Την έγκριση της αρχιτεκτονικής και στατικής μελέτης του Οθωμανικού πυρήνα του λουτρικού συγκροτήματος των Ιαματικών Πηγών Πρέβεζας υπέγραψε η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η μελέτη είχε πάρει “πράσινο φως” από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και η έγκριση δόθηκε με μια σειρά από προυποθέσεις.

Μεταξύ άλλων θα αποφραχθούν όλοι οι πήλινοι αγωγοί απαγωγής ατμών, ενώ στους εξωτερικούς τοίχους θα αφαιρεθεί εξ’ ολοκλήρου το νεώτερο επίχρισμα.

Επίσης θα ληφθεί μέριμνα για την προστασία των καταλοίπων του καυστήρα του μεσοπολέμου που σώζεται στη βόρεια εξωτερική πλευρά του βορειοανατολικού τοίχου καθώς και του ανοίγματος για την πρόσβαση στον θολωτό θάλαμο θέρμανσης του νερού.

Ακόμη σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας θα υποβληθεί στις αρμόδιες διευθύνσεις για απευθείας έγκριση, τεχνική έκθεση η οποία θα προβλέπει την τελική αντιμετώπιση των δαπέδων του εσωτερικού του μνημείου και πιο συγκεκριμένα τη διατήρηση και συντήρηση του αρχικού δαπέδου του μνημείου από μαλτεζόπλακες σε όλους τους χώρους, όπου αυτό σώζεται ή την κάλυψή του με δάπεδο από άθραυστο κρύσταλλο.

Σχόλια