Το Επιμελητήριο Πρέβεζας θα συμμετάσχει στην 22η «Πανηπειρωτική 2024»

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει ότι στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του που στόχο έχουν την στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και την προβολή – προώθηση των προϊόντων τους θα συμμετάσχει στην 22η «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2024» που διοργανώνεται από τις 18 – 22 Μαΐου στο ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
           

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας θα καλύψει ολοκληρωτικά το κόστος ενοικίασης ενιαίου περιπτέρου εντός του οποίου θα παραχωρηθεί χώρος στην κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση προκειμένου να εκθέσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της υπό την προϋπόθεση η συμμετέχουσα επιχείρηση  να είναι Ενεργό Μέλος του Επιμελητηρίου και ταμειακά ενήμερη ως προς τη συνδρομή της τρέχουσας χρήσης.

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων στην έκθεση δίνει τη δυνατότητα πώλησης προϊόντων με αυστηρή προϋπόθεση την έκδοση παραστατικών από τον εκάστοτε πωλητή.

Οι επιχειρήσεις παρακαλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους μέχρι 10/05/2024  επικοινωνώντας με το Επιμελητήριο Πρέβεζας στο τηλέφωνο 2682029414 εσωτ. 4 κα Έλενα Ράπτη.