Την βελτίωση των υποδομών στο Ελευθεροχώρι Φιλιππιάδας δρομολογεί ο Δήμος Ζηρού

Την βελτίωση των υποδομών στην υποβαθμισμένη περιοχή Ελευθεροχωρίου Φιλιππιάδας επιδιώκει ο Δήμος Ζηρού και για τον σκοπό αυτό η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα “‘Ηπειρος” για την ένταξη έργου που αφορά την αναβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων του Ελευθεροχωρίου μέσω της κατασκευής έργων για την βελτίωση των υποδομών.

Ενδεικτικά στην πρόταση περιλαμβάνονται βελτίωση υποδομών (όπως οδικό δίκτυο, φωτισμός του οδικού δικτύου της περιοχής, κατασκευή νέας παιδικής χαράς, αποκατάσταση και αναβάθμιση γηπέδου 5Χ5, καθώς και αποκατάσταση και αναβάθμιση χώρων αναψυχής.

Η πρόταση αφορά συνολικά δράσεις προϋπολογισμού 500.000,00€ .