Την αποκατάσταση της κατολίσθησης στην περιοχή της Νικόπολης δρομολόγησε ο Δήμος Πρέβεζας

Στις εργασίες αποκατάστασης της μεγάλης ζημιάς που προκλήθηκε από την μεγάλη κατολίσθηση στην περιοχή της Νικόπολης θα προχωρήσει ο Δήμος Πρέβεζας.

Το θέμα συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και αποφασίστηκε η ανάθεση της σύμβασης με τίτλο “Μελέτη επείγουσας αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στην Τ.Κ Νικόπολης Δήμου Πρέβεζας” προϋπολογισμού περίπου 150 χιλ. ευρώ.

Το έργο θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω της επείγουσας ανάγκης που έχει προκύψει.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε στο ανατολικό όριο του οικισμού της Νικόπολης και σε άμεση γειτνίαση με την υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης η οποία αποτελεί τμήμα του ευρύτερου υδραυλικού δικτύου υδροδότησης Πρεβέζης–Λευκάδας που τροφοδοτείται από της πηγές Αγ. Γεωργίου.

Το φαινόμενο προκάλεσε σημαντικές βλάβες στους αγωγούς που εξυπηρετούν τη δεξαμενή και έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας σε πλάτος περίπου 90 και μήκους 10 μέτρα, ενώ το βάθος της ολίσθησης φτάνει τα 10 μέτρα.

Είχε δε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί το οδόστρωμα και να να αποκοπεί η διέλευση , να παραμορφωθούν οι αγωγοί νερού καθώς και να καταστραφεί ο οχετός διοχέτευσης των υπερχειλίσεων της δεξαμενής.