Σύλλογος Υπαλλήλων Επιμ/ριων: Ολοκλήρωση Εργασιών Γ.Σ. 12-14.05.2023

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της 1ης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Υπαλλήλων Επιμελητηρίων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Ιόνιων Νησιών – Δυτικής Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στην Ηγουμενίτσα στις 12-14.05.2023.

Έναρξη Εργασιών ΓΣ 12.05.2023, Διευρυμένη Συνεδρίαση Δ.Σ.

Γενική Συνέλευση Συλλόγου, Σάββατο 13 Μαΐου 2023 (συνοπτικά)

ΓΣ – Μετά τα Τραπέζια Εργασίας 13.05.2023