Σωματείο Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων: Να ανακληθεί η απόλυση του προέδρου του «σωματείου εργαζομένων ΚΤΕΛ Πρεβέζης-οδηγών φορτηγών»

Το Σωματείο Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων καταγγέλλει την απόλυση του
προέδρου του σωματείου εργαζομένων σ. Σιαφάκα Γιώργου από τον «προμηθευτικό
συνεταιρισμό ΠΕ μετόχων του ΚΤΕΛ Πρέβεζας». Βιώνουμε στον κλάδο μας αντίστοιχη
κατάσταση με την απόλυση συναδέλφων μας από τον ΕΛΓΑ το τελευταίο διάστημα.

Ως σωματείο έχουμε κοινή δράση με το «σωματείο εργαζομένων στο ΚΤΕΛ Πρέβεζας –
οδηγών φορτηγών» για την κατοχύρωση και διεύρυνση των εργατικών δικαιωμάτων. Στον
αγώνα για μόνιμη σταθερή και αξιοπρεπή εργασία για όλους και για όλες.

Αυτή η δράση θα
συνεχιστεί με στόχο την ανασυγκρότηση του εργατικού/συνδικαλιστικού κινήματος κόντρα
και ενάντια στην υποταγή και το συμβιβασμό.

Είναι βαθιά γελασμένοι όσοι πιστεύουν ότι θα γονατίσουν τη δράση των σωματείων
με τη τρομοκρατία και τον αέρα που τους δίνει η κυβερνητική πολιτική.

Μας πεισμώνουν ακόμα περισσότερο για να συνεχίσουμε τον αγώνα, μέσα και έξω από
τους χώρους δουλειάς για τις σύγχρονες ανάγκες μας και όχι το κέρδος.

Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια και ενέργεια για την επαναπρόσληψη του συναδέλφου.

ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ Η ΕΛΠΙΔΑ

Το ΔΣ