Συστάσεις για την προφύλαξη των πολιτών από την αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση

Από τις μετρήσεις που έχουν καταγραφεί στον σταθμό ατμοσφαιρικής ρύπανσης
της πόλης των Ιωαννίνων, τις προηγούμενες ημέρες οι συγκεντρώσεις
αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ 10 ), ξεπέρασαν, σε μέση ημερήσια τιμή, τα 100 μg/m 3
στις 17, 18 και κυρίως Σάββατο και Κυριακή 19 και 20/12, ενώ για 5 συνεχείς
ημέρες καταγράφονται μέσες ημερήσιες τιμές πάνω από το επιτρεπτό όριο (50
μg/m 3 ) με ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις τις βραδινές ώρες.

Έχοντας υπόψη την Κ.Υ.Α «Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση
ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια» και δεδομένου ότι οι
μετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες δύο ημέρες, δεν
αναμένεται να διαφοροποιηθούν ιδιαίτερα ισχύουν ως την Τετάρτη 23/12/2020
και ώρα 10:00 π.μ στην περιοχή του Δήμου Ιωαννιτών οι παρακάτω συστάσεις:

Α. Συστάσεις σε άτομα αυξημένου κινδύνου:

Άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα ή καρδιοπαθείς καθώς και τα παιδιά και τα
άτομα άνω των 65 ετών θα πρέπει να περιορίσουν τη σωματική άσκηση-
δραστηριότητα και το χρόνο παραμονής τους σε εξωτερικούς χώρους.

Β. Συστάσεις στο γενικό πληθυσμό:

Κάθε άτομο θα πρέπει να περιορίσει τη σωματική άσκηση ιδιαίτερα αν αισθάνεται
ενόχληση στα μάτια ή εμφανίζει βήχα, ρινική συμφόρηση ή ενόχληση στο λαιμό.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας παρακολουθούν τις μετρήσεις του
σταθμού ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τις μετεωρολογικές συνθήκες στην περιοχή
του Δήμου Ιωαννιτών και εφόσον απαιτηθεί θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση για την
ενημέρωση του κοινού από την Περιφέρεια Ηπείρου.