Συστάσεις για την ορθή χρήση των κλιματιστικών και ανεμιστήρων σε καταστήματα

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του για την χρήση και τους
όρους που ορθά υποχρεούται το κατάστημα να εφαρμόζει για την χρήση του κλιματισμού.
Η ανωτέρω εγκύκλιος ορίζει επακριβώς:

 1. Τακτική συντήρηση και καθαρισμός της κλιματιστικής μονάδας (Συνιστάται να γίνεται πάντα με
  τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 2. Πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ του
  αέρα εσωτερικών χώρων.
 3. Προτείνεται η εγκατάσταση και η λειτουργία της μονάδας κλιματισμού να μεγιστοποιεί την
  εισροή του φρέσκου αέρα.
 4. Θεωρείται απαραίτητο να απενεργοποιείται η ανακυκλοφορία του αέρα, σε περίπτωση που το
  κατάστημα δεν έχει ανοιγόμενα παράθυρα ή δυνατότητα φρέσκου αέρα.
 5. Τακτική αντικατάσταση και συντήρηση των φίλτρων.
  ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

Η ανωτέρω εγκύκλιος προβλέπει:

 1. Ο ανεμιστήρας σε οροφή, να λειτουργεί, σε χαμηλή ταχύτητα, για να περιοριστεί ο κίνδυνος
  ισχυρού ρεύματος που θα μπορεί να μεταφέρει αιωρούμενα σταγονίδια.
 2. Η ροή του ΑΕΡΑ στους ανεμιστήρες οροφής να ρυθμίζεται με κατεύθυνση από κάτω προς τα
  πάνω.
 3. Ανεμιστήρας Δαπέδου. Απαγορεύεται να κατευθύνεται στο χώρο που χρησιμοποιείται από
  άτομα (πελάτες – ωφέλιμος χώρος της επιχείρησης) αλλά άλλη κατεύθυνση (τοίχος)…»