ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Ποιοι και πότε θα πάρουν το επίδομα προσωπικής διαφοράς

Συντάξεις: Αυτόματα και χωρίς να κάνουν καμία αίτηση θα πιστωθεί από το επίδομα «προσωπικής διαφοράς» των 300, 250 ή 200 ευρώ στους λογαριασμούς 1.112.000 συνταξιούχων.

Η πληρωμή θα γίνει στο τέλος Μαρτίου (πιθανότατα στο διάστημα 24 ή 27 με 31 Μαρτίου), ξεχωριστά από την καταβολή των συντάξεων.

Το επίδομα καταβάλλεται σε συνταξιούχους που λαμβάνουν μηνιαία κύρια σύνταξη ή άθροισμα κύριων συντάξεων ως 1.600 ευρώ πριν το φόρο με 3 κριτήρια:

* Να μην πήραν καθόλου αύξηση 7,75% στην τσέπη λόγω προσωπικής διαφοράς.

* Να πήραν αύξηση από 0,1% ως 7% πάνω από την προσωπική διαφορά.

* Να ωφελήθηκαν (με ή χωρίς αύξηση) από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Το υπουργείο Εργασίας με έναν μίνι οδηγό που δημοσιοποίησε χθες απαντά με παραδείγματα σε 7 κρίσιμες ερωτήσεις για το ποιοι συνταξιούχοι και πόσα δικαιούνται από το επίδομα.

1 Ποιες κατηγορίες συνταξιούχων αφορά;

Αφορά στο σύνολο των συνταξιούχων που έχουν προσωπική διαφορά και έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως 1.600 ευρώ το μήνα και είτε δεν είδαν καθόλου την αύξηση του 7,75% τον προηγούμενο μήνα είτε έλαβαν ποσοστό μικρότερο από αυτό.

Η πληρωμή θα γίνει στο τέλος Μαρτίου (πιθανότατα στο διάστημα 24 ή 27 με 31 Μαρτίου), ξεχωριστά από την καταβολή των συντάξεων.

Το επίδομα καταβάλλεται σε συνταξιούχους που λαμβάνουν μηνιαία κύρια σύνταξη ή άθροισμα κύριων συντάξεων ως 1.600 ευρώ πριν το φόρο με 3 κριτήρια:

* Να μην πήραν καθόλου αύξηση 7,75% στην τσέπη λόγω προσωπικής διαφοράς.

* Να πήραν αύξηση από 0,1% ως 7% πάνω από την προσωπική διαφορά.

* Να ωφελήθηκαν (με ή χωρίς αύξηση) από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Το υπουργείο Εργασίας με έναν μίνι οδηγό που δημοσιοποίησε χθες απαντά με παραδείγματα σε 7 κρίσιμες ερωτήσεις για το ποιοι συνταξιούχοι και πόσα δικαιούνται από το επίδομα.

2 Ποια είναι τα ποσά ενίσχυσης;

Το επίδομα ξεκινά από τα 200 ευρώ για συνταξιούχους που είδαν αύξηση έως 7%. Διαμορφώνεται στα 250 ευρώ για συνταξιούχους που έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως 1.100 ευρώ το μήνα και είδαν αύξηση έως 3,5% και επίσης στα 250 ευρώ για όσους έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων από 1.100 έως 1.600 ευρώ  και είδαν μικρή ωφέλεια από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Το μεγαλύτερο ποσό των 300 ευρώ θα δοθεί στους περισσότερους (560.000) συνταξιούχους που είτε δεν είδαν καμία αύξηση είτε είδαν πολύ μικρή ενίσχυση από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και παράλληλα έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως 1.100 ευρώ το μήνα.

3 Πότε θα καταβληθεί; Χρειάζεται αίτηση;

Το επίδομα θα πιστωθεί έως τις 31 Μαρτίου με εμβόλιμη πληρωμή. Δεν απαιτείται καμία αίτηση από τους συνταξιούχους.

4 Η έκτακτη ενίσχυση θα πληρωθεί στο ακέραιο;

Η έκτακτη ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη. Δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τραπεζών.

5 Ο υπολογισμός του ύψους της σύνταξης γίνεται με βάση το μικτό ή το καθαρό ποσό;

Προκειμένου να λάβει την ενίσχυση ο συνταξιούχος, εξετάζεται το καθαρό προ φόρων ποσό σύνταξης. Δηλαδή η σύνταξή του μετά την αφαίρεση των «ασφαλιστικών» κρατήσεων, 6% για υγειονομική περίθαλψη και τυχόν κράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (η λεγόμενη ΕΑΣ) και πριν την παρακράτηση των φόρων.

6 Ποιοι δεν θα λάβουν την έκτακτη ενίσχυση;

Από όσους έχουν προσωπική διαφορά δεν θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση συνταξιούχοι με άθροισμα κύριων συντάξεων άνω των 1.600 ευρώ το μήνα. Οι συνταξιούχοι αυτοί όμως έχουν ήδη δει σημαντικό ετήσιο όφελος πάνω από 300 ευρώ λόγω της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

7 Από τις αυξήσεις και τις έκτακτες ενισχύσεις που δόθηκαν τους τελευταίους μήνες ποιοι συνταξιούχοι δεν ωφελήθηκαν καθόλου;

Όλοι οι συνταξιούχοι, ασχέτως αποδοχών, ωφελήθηκαν από τις 3 μόνιμες αυξήσεις και τις 2 έκτακτες ενισχύσεις των τελευταίων δύο μηνών. Μάλιστα, 6 στους 10 θα δουν μέσα στο 2023 μία επιπλέον σύνταξη.

Συντάξεις: Αναλυτικά παραδείγματα με τα ποσά

* Συνταξιούχος με 850 ευρώ το μήνα και προσωπική διαφορά θα λάβει 300 ευρώ.

* Συνταξιούχος με άθροισμα κύριων συντάξεων 1.050 ευρώ και προσωπική διαφορά θα πάρει 300 ευρώ.

* Συνταξιούχος με άθροισμα κύριων συντάξεων 1.320 ευρώ και προσωπική διαφορά είχε ωφέλεια από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης της τάξεως των 111 ευρώ το χρόνο και θα λάβει 250 ευρώ από το επίδομα.

* Χαμηλοσυνταξιούχος με άθροισμα κύριων συντάξεων 750 ευρώ που είχε προσωπική διαφορά την οποία και εξάλειψε με την αύξηση του 7,75% και του έμεινε κέρδος 2,5% δικαιούται το επίδομα των 250 ευρώ.

* Συνταξιούχος με άθροισμα κύριων συντάξεων 1.400 ευρώ που είχε προσωπική διαφορά την οποία και εξάλειψε με την αύξηση του 7,75% και του έμεινε κέρδος 3,2% δικαιούται το επίδομα των 200 ευρώ.