Συνεδρίασε η γραμματεία της δημοτικής κίνησης “ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΚΙΝΗΣΗ για τα χωριά και την πόλη της Πρέβεζας”

Το Σαββάτο στις 9/1 πραγματοποιήθηκε δια ζώσης συνεδρίαση της γραμματείας της
δημοτικής μας κίνησης . Στη συνεδρίαση συζητήθηκε η πολιτική του δήμου Πρέβεζας και
η στάση των παρατάξεων.

Έγινε απολογισμός δράσης των τριών τελευταίων μηνών
(περίοδος της ανάληψης της εκπροσώπησης της κίνησής μας στο δημοτικό συμβούλιο από
το σ. Κωστόγιαννη Ταξιάρχη).

Στη συζήτηση κατατέθηκαν προτάσεις για έναν άμεσο προγραμματισμό δράσης στην
πόλη, στα χωριά και στο δημοτικό συμβούλιο όσον αφορά θέματα υγείας, παιδείας,
καθημερινότητας των δημοτών, δημοσίων χώρων κ.α που σχετίζονται με δικαιώματα τα
οποία πλήττονται από τη κυβερνητική πολιτική στην οποία συναινούν πλήρως όλες οι
εναλλασσόμενες πτέρυγες της δημοτικής πλειοψηφίας.

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας αλλά και
την ανάγκη να παρθούν αποφάσεις με όσο γίνεται μεγαλύτερη συμμετοχή, η γραμματεία της
κίνησης καλεί σε ανοιχτή διαδικτυακή συνέλευση την Κυριακή 31 Ιανουαρίου στις 6 μ.μ. με
θέμα : «Άμεσο πρόγραμμα δράσης και παρέμβασης της δημοτικής κίνησης».

Η σύνδεση θα γίνει σε συνεννόηση με τα μέλη της γραμματείας

«ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΚΙΝΗΣΗ για τα χωριά και την πόλη της Πρέβεζας»