Συμμετοχή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Μπούρη Ιωάννη στη Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση του ΣΕΒΕ- Συνδέσμου Εξαγωγέων

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας συμμετείχε στη χθεσινή διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποίησε ο ΣΕΒΕ στην Περιφέρεια Ηπείρου, για τα προγράμματα που υλοποιεί ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και τα οποία χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, και απευθύνονται σε απασχολούμενους στον Ιδιωτικό Τομέα της Οικονομίας.

Ειδικότερα, τα προγράμματα κατάρτισης αφορούν αφενός στον τομέα της Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων στον κλάδο της Αγροδιατροφής – Βιομηχανίας Τροφίμων και αφετέρου στον τομέα της Ανάπτυξης Εξαγωγικών μονάδων στον κλάδο των Δομικών Υλικών.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης στην ομιλία του ξεκίνησε με την διαπίστωση «ότι παρόλες τις αξιόλογες προσπάθειες που γίνονται από τους εγχώριους εξαγωγείς η χώρα μας εξακολουθεί να έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής εξαγωγής στο ΑΕΠ μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών» και συνέχισε τονίζοντας ότι «Αυτό είναι αποτέλεσμα της μικρής εξαγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας.

Οι εξαγωγείς στηρίζονται κυρίως σε λίγες μεγάλες επιχειρήσεις ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να υστερούν σημαντικά χωρίς απορρόφηση εξαγωγικών προϊόντων. Φέτος 300 επιχειρήσεις πραγματοποιούν το 50% των εξαγωγών στην Ιταλία. Άρα χρειάζεται ένα νέο μοντέλο με περισσότερες σύγχρονες-παραγωγικές- εξαγωγικές επιχειρήσεις. Το Επιμελητήριο Πρέβεζας είναι αρωγός στις επιχειρήσεις μέλη του και παρεμβαίνει με προτάσεις στους θεσμικούς φορείς, υπουργεία κτλ».

Στην συνέχεια ο κ. Μπούρης κατέθεσε ενώπιον των συνομιλητών του μια σειρά από προτάσεις και κατευθύνσεις πολιτικής προς υλοποίηση για την βελτίωση των εξαγωγών στην περιοχή μας.

Συγκεκριμένα ο κ. Μπούρης εστίασε στα κάτωθι σημεία:

  1. Χρειαζόμαστε κίνητρα και πολιτικές ενθάρρυνσης της επιχειρηματικής μεγέθυνσης μέσα από συμπράξεις και συγχωνεύσεις cluster – συνεργατικοί μηχανισμοί.
  2. Χρειαζόμαστε επιπλέον επένδυση στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, διότι στο νέο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον χρειαζόμαστε ανθρώπους με σύγχρονες γνώσεις.
  3. Στήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων, παροχή πληροφόρησης, συμβουλευτική και coaching.
  4. Παράλληλα ανάγκη για καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδοτική μείωση ενεργειακού κόστους στην μεταποίηση , επιτάχυνση έργων εθνικής υποδομής –logistics. Κρίσιμος παράγοντας είναι η συμμετοχή των φορέων της αγοράς δηλαδή Επιμελητηρίων της επιστημονικής κοινότητας και εμείς ως Επιμελητηριακή κοινότητα θα συμβάλουμε σε αυτή την προσπάθεια.

Επιπλέον, ο πρόεδρος κ. Μπούρης Ιωάννης δεδομένου της αναγκαίας συνέργιας που απαιτείται για την υποστήριξη των επιχειρήσεων μελών της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας πρότεινε την στενότερη συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων η οποία θα αποτυπωθεί με υπογραφή μνημονίου συνεργασίας.