Στον καθορισμό των όρων διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων του έργου “Child friendly destinations/ WONDER”, στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG V-Β ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ – ΙΟΝΙΟΣ 2014 – 2020 προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας.

Ο γενικός στόχος του έργου WONDER είναι να αυξήσει την ελκυστικότητα και την ανταγωνιστικότητα των προορισμών της Περιφέρειας Αδριατικής-Ιονίου, μέσω μιας φιλικής προς τα παιδιά προσέγγισης, με στόχο τη βελτίωση της βιωσιμότητας των πόλεων και της τουριστικής προσφοράς (διακυβέρνηση, περιβάλλον και υπηρεσίες), με την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων συμμετοχικών μεθόδων με βάση και θέμα τα παιδιά.

Οι μέθοδοι αυτές αναμένεται να δώσουν για το έργο, αποτελέσματα που θα περιλαμβάνουν μια νέα τουριστική προσφορά με αποδέκτες παιδιά και της οικογένειες τους, μέσω καινοτόμων συμμετοχικών μεθόδων, βελτιωμένη συνεργασία σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο μεταξύ του τουριστικού τομέα, των τοπικών αρχών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των πολιτών/παιδιών, μια ορθά καθορισμένη διακρατική ταυτότητα και ανάπτυξη ευαισθητοποίησης σχετικά με το φιλικό προς τα παιδιά, τουρισμό στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου.

Η Πράξη Wonder ανέρχεται στο 1.442.450,00€, ενώ ο προϋπολογισμός του Δήμου Πρέβεζας αντιστοιχεί σε 140.788,00€.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here