Σας καλούμε σε Ειδική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα λάβει χώρα δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) στη Αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου ”ΟΑΣΗ”Δήμου Πρέβεζας, την 27/09/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 19:00 , σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3- 2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.: 426/ΑΠ:77233/13.11.2020 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-53950 03.09.2021-ΦΕΚ-4054 04.09.2021-τεύχος-Β), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: ”Απολογισµός πεπραγµένων της ∆ηµοτικής Αρχής, ετών 2019-2020

{Εάν το επιτρέπουν οι επιδηµιολογικές συνθήκες, σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση (των µέτρων αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του) που θα ισχύσει την ηµεροµηνία της συνεδρίασης.

Σε διαφορετική περίπτωση η ειδική συνεδρίαση θα διεξαχθεί στον «ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΚΗΠΟ» του Δήµου Πρέβεζας.}

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here