Στις 15 Οκτωβρίου οι εξετάσεις για ειδική άδεια ταξί

Από τη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων,
ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για απόκτηση Ειδικής Άδειας Ταξί θα
πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου και ώρα 8.00 π.μ. στην
αίθουσα εξετάσεων της Διεύθυνσης (Δομπόλη 30).

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και
ώρα 12 μ. να υπογράψουν την κατάσταση συμμετεχόντων που έχει
καταρτιστεί στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. Υπεύθυνος κ.
Βασίλειος Δόσης.