Πώς  λειτουργεί το click away

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει για τους νέους κανόνες λειτουργίας των
καταστημάτων.

Καταχώρηση της παραγγελίας από τα καταστήματα και αποστολή στον πελάτη είτε
ηλεκτρονικού αποδεικτικού εγγράφου της αγοράς (προπληρωμένη παραγγελία) είτε μηνύματος
(SMS) που φέρει τα εξής στοιχεία:

1) επωνυμία, διεύθυνση και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της επιχείρησης,

2) χρονικό διάστημα παραλαβής που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες συνολικά.

3) Παραλαβή από ένα (1) άτομο και μόνο από ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο των
καταστημάτων.

4) Πληρωμή μόνο ηλεκτρονικά ή με POS κατά την παραλαβή.

5) Κατά την παραλαβή: τήρηση ελάχιστης απόστασης δύο (2) μέτρων μεταξύ πελατών,

6) μέγιστος αριθμός ατόμων στην αναμονή: εννέα (9) άτομα και 6) μέγιστος χρόνος παραμονής
στο σημείο παραλαβής: δέκα (10) λεπτά.

7) Προαιρετικό ωράριο λειτουργίας από τις 7:00 έως τις 21:00.

8) Δυνατότητα λειτουργίας τις Κυριακές 20 και 27 Δεκεμβρίου 2020 με προαιρετικό ωράριο
λειτουργίας από τις 7:00 έως τις 21.00.

• Ειδικώς τα περίπτερα δύνανται να λειτουργούν είκοσι τέσσερις (24) ώρες.

• Τα καταστήματα πώλησης καπνικών και ψιλικών προϊόντων δύνανται να λειτουργούν έως τις
21.00.