Πρόταση για τη δημιουργία “Πράσινου Σημείου” κατέθεσε ο Δήμος Πάργας

Πρόταση χρηματοδότησης για τη δημιουργία “Πράσινου Σημείου” με προϋπολογισμό ύψους 814.878,00€ κατέθεσε ο Δήμος Πάργας, στα πλαίσια του σχεδιασμού για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων.

Πρόκειται για τη δημιουργία ενός συστήματος διαχείρισης ανακυκλώσιμων αποβλήτων, κλαδιών, χρησιμοποιημένων αντικειμένων και εξοπλισμού, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια, ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Το Πράσινο Σημείο θα αποτελέσει μέσο ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, για την προστασία του δημόσιου χώρου.

Σε συνδυασμό με τις πράσινες γωνίες που θα δημιουργηθούν σε αρκετές Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Πάργας, θα γίνει μια οργανωμένη προσπάθεια για να εξαλειφτεί η ανεξέλικτη ρίψη απορριμμάτων στο περιβάλλον, να υπάρξει αειφόρα διαχείριση τους και να εξοικονομηθούν σημαντικοί οικονομικοί πόροι.