Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου
Πρέβεζας στην 7 η Τακτική Συνεδρίαση, στις 02 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 19:30 η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με τα παρακάτω θέματα
ημερήσιας διάταξης:

Α. Ανακοινώσεις:

 Διάφορα

Β. Θέματα:

 1. Επικύρωση πρακτικού Νο 6/23-09-2020 της συνεδρίασης του
  Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
 2. Ενημέρωση Εκπροσώπων του Επιμελητηρίου Πρέβεζας σε επιτροπές /
  σε συμβούλια Φορέων / σε Οργανισμούς κ.τ.λ.
  Εισηγητές: Οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
 3. Ενημέρωση για την απόδοση των ενισχύσεων για το έτος 2019 βάσει
  Ν.4497/2017 άρθρο 75 και την απόδοση της ετήσιας συνδρομής στην
  Κ.Ε.Ε.Ε. για το έτος 2019.
  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης
  Μπούρης.
 4. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Επιμελητηρίου
  Πρέβεζας.
  Εισηγητές: Ο Οικονομικός Επόπτης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας
  κ. Αναστάσιος Τσάλης και η Ειδικός Συνεργάτης του Επιμελητηρίου
  Πρέβεζας κ. Ιππολύτη Μακρή.
 5. Έγκριση συνέχισης συμμετοχής του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στη
  μετοχική σύνθεση της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη
  Εταιρεία ΟΤΑ.. Αύξηση της συμμετοχής του Επιμελητηρίου Πρέβεζας
  στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.
  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης
  Μπούρης.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Μπούρης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here