Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου
Πρέβεζας στην 8 η Τακτική Συνεδρίαση, στις 14 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα
και ώρα 19:00 η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής
Zoom (σε σύνδεσμο που θα σας σταλεί το επόμενο διάστημα με σχετικές οδηγίες) με
τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α. Ανακοινώσεις:

 Διάφορα

Β. Θέματα:

 1. Επικύρωση πρακτικού Νο 7/02-11-2020 της συνεδρίασης του
  Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
 2. Ενημέρωση Εκπροσώπων του Επιμελητηρίου Πρέβεζας σε επιτροπές /
  σε συμβούλια Φορέων / σε Οργανισμούς κ.τ.λ.
  Εισηγητές: Οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
 3. Έγκριση μηνιαίας απόδοσης οικονομικής ενίσχυσης στο Σύνδεσμο
  Βιοτεχνών, Υδραυλικών Θερμικών και Κλιματιστικών
  Εγκαταστάσεων Ν. Πρέβεζας (Κ.Α.Ε. 2529δ) για κάλυψη αναγκών
  μισθοδοσίας δανειζόμενων υπαλλήλων που απασχολούνται στο
  Επιμελητήριο (βάση του άρθρου 65 παρ. 3η του Νόμου 4497/2017.
  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης
  Μπούρης.
 4. Ενημέρωση για το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1297/04-11-2020 έγγραφο
  της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος «Διαβίβαση
  υπομνηστικών σημειωμάτων Νομικής Υπηρεσίας ΚΕΕ».
  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης
  Μπούρης.
 5. Έγκριση Υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του
  Επιμελητηρίου Πρέβεζας και του Πανεπιστημίου Πατρών.
  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης
  Μπούρης.
 6. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης (σε είδος) στο Γενικό Νοσοκομείο
  Πρέβεζας στα πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας και ενίσχυσης της
  Δημόσιας Υγείας.
  Εισηγητής: Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αγγελική
  Κωνσταντινίδη.
 7. Δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας εν μέσω πανδημίας του
  κορωνοϊού.
  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης
  Μπούρης.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Μπούρης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here