Προσκαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου
Πρέβεζας στην 6 η Τακτική Συνεδρίαση, στις 23 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 19:00 η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Επιμελητηρίου Πρέβεζας επί της Δωδώνης 47.

Σας ενημερώνουμε ότι είναι
υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις:

 Διάφορα

Β. Θέματα:

 1. Επικύρωση πρακτικού Νο 5/28-07-2020 της συνεδρίασης του
  Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
 2. Ενημέρωση Εκπροσώπων του Επιμελητηρίου Πρέβεζας σε επιτροπές /
  σε συμβούλια Φορέων / σε Οργανισμούς κ.τ.λ.
  Εισηγητές : Οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
 3. Ενημέρωση για την υλοποίηση της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο
  Εμπορίου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 5035056 (Open Mall).
  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης
  Μπούρης.
 4. Υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης εργαζομένων
  ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2019 του ΟΑΕΔ.
  Εισηγητές: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης
  και η Διοικητική Προϊσταμένη του Επιμελητηρίου Πρέβεζας
  κ. Ιππολύτη Μακρή.
 5. Έναρξη διαδικασίας αποστολής ενημερωτικής επιστολής στα μέλη του
  Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης
  Μπούρης.
 6. Μίσθωση/Παραχώρηση αίθουσας του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στο
  Σωματείο Συνταξιούχων Οργανισμών Ασφάλισης Ελευθέρων
  Επαγγελματιών Νομού Πρέβεζας.
  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης
  Μπούρης.
 7. Υποβολή πρότασης του Επιμελητηρίου Πρέβεζας στο πλαίσιο της υπ’
  αριθμ. 101/2020 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
  Περιφέρειας Ηπείρου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
  ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ
  ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΠΤοΚ –ΕΚΤ
  ΤΟΥ LEADER ΤΗΣ ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.», Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ»,
  Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού,
  κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων», οποίος
  συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.
  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης
  Μπούρης.
 8. Έγκριση διαδικασιών στα πλαίσια υποβολής από το Επιμελητήριο
  Πρέβεζας πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο
  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ
  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ , ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
  ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
  ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΠΤοΚ –ΕΚΤ ΤΟΥ LEADER ΤΗΣ
  ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.» Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».
  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης
  Μπούρης.
 9. Σύσταση εντεταγμένου γραφείου εγγραφής, ταυτοποίησης και
  ενεργοποίησης της ψηφιακής υπογραφής νέας γενιάς και ορισμός
  αρμόδιου υπαλλήλου.
  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης
  Μπούρης.
 10. Έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών και
  εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας.
  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης
  Μπούρης.
 11. Έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών και
  εργαζομένων για θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων ΕΦΕΤ.
  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης

Μπούρης.

 1. Έγκριση του οργανισμού Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
  Εισηγητές: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης Μπούρης
  και η Διοικητική Προϊσταμένη του Επιμελητηρίου Πρέβεζας
  κ. Ιππολύτη Μακρή.
 2. Ολοκλήρωση υλοποίησης σεμιναρίων ΕΦΕΤ «Βασικές Αρχές Υγιεινής
  και Ασφάλειας Τροφίμων».
  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης
  Μπούρης.
 3. Σύμβαση δανεισμού υπαλλήλων από τον Σύνδεσμο Βιοτεχνών
  Υδραυλικών Θερμικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων
  Ν. Πρέβεζας.
  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Ιωάννης
  Μπούρης.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Μπούρης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here