Πρόγραμμα εκδηλώσεων από τον Δήμο Πρέβεζας για τα 108 χρόνια από την απελευθέρωση της Πρέβεζας

Πρόγραμμα εκδηλώσεων από τον Δήμο Πρέβεζας για τα 108 χρόνια από την απελευθέρωση της Πρέβεζας.