Προχωρούν οι διαδικασίες για την τροποποίηση της μελέτης για το Κάστρο του Αγίου Ανδρέα και η υποβολή της εκ νέου στο ΚΑΣ

Ένα ακόμη βήμα από όσα απαιτούνται να γίνουν για να υποβληθεί εκ νέου στο ΚΑΣ η μελέτη για την ανάπλαση του Κάστρου του Αγίου Ανδρέα στην Πρέβεζα αποφασίστηκε στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

Ο λόγος για την υλοποίηση του έργου “Συλλογή στοιχείων στην περιοχή Άγιος Ανδρέας Πρέβεζας μετά την έγκριση του ΚΑΣ των μελετών της περιοχής” το οποίο και πέρασε με την μορφή του κατεπείγοντος.

Όπως ανέφερε στη Δημοτική Ραδιοφωνία Πρέβεζας ο Αντιπεριφερειάρχης Στράτος Ιωάννου είναι ένα από τα βήματα που ακολουθεί η Περιφέρεια προκειμένου να καλυφθούν οι “αστερίσκοι” που έχουν τεθεί από το ΚΑΣ επί της αρχικής μελέτης.

Οι διορθωτικές παρεμβάσεις στη μελέτη περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα κτίρια στο εσωτερικό του Φρουρίου, την παράλειψη κάποιων προσθηκών , την εκπόνηση μελέτης ανάδειξης και εξωραϊσμού του ορθόδοξου ναού κλπ.

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, θα υποβληθεί στο ΚΑΣ (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο) μαζί με την πλήρη τεκμηρίωση με αρχιτεκτονική αποτύπωση (όψεις, κατόψεις, τομές), καθώς και φωτογραφική τεκμηρίωση των όψεων και των εσωτερικών χώρων των κτιρίων που διατηρούνται και αναμένεται η έγκρισή της.