Προχωρά η διαδικασία για την αντιμετώπιση του κατολισθητικού φαινόμενου στην Τ.Κ Νικόπολης

Την ανάθεση της μελέτης για την επείγουσα αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στην Τοπική Κοινότητα Νικόπολη αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας.

Η συγκεκριμένη μελέτη δεν μπορεί να εκπονηθεί από τον Δήμο δεδομένου ότι δεν διαθέτει γεωλόγο-γεωτεχνικό ούτε και τον αναγκαίο εξοπλισμό κι έτσι ο ανάδοχος επελέγη βάσει της οικονομικότερης προσφοράς. Να θυμίσουμε ότι η ανάγκη για την εκπόνηση της μελέτης είναι επιτακτική, αφού το κατολισθητικό φαινόμενο στον οικισμό της Νικόπολης απέκοψε δρόμο στο ανατολικό όριο του οικισμού και σε άμεση γειτνίαση με την υφιστάμενη δεξαμενή Νικόπολης .

Η δεξαμενή είναι τμήμα του ευρύτερου υδραυλικού δικτύου υδροδότησης Πρέβεζας– Λευκάδας, η οποία τροφοδοτείται από της πηγές Αγ. Γεωργίου. Η κατολίσθηση διέκοψε την κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ προκάλεσε σημαντικές βλάβες στους αγωγούς που εξυπηρετούν τη δεξαμενή. Το φαινόμενο εκτείνεται σε μήκος και πλάτος 80 έως 100 περίπου μέτρων, ενώ το βάθος εκτιμάται στα 10 μέτρα.

Αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης είναι η μελέτη έργων για την αντιμετώπιση του κατολισθητικού φαινομένου , ώστε να αποκατασταθούν τάχιστα οι βλάβες στους αγωγούς και να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια, καθώς και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία της οδού που έχει αποκοπεί.