Προσλήψεις Εποχικού Προσωπικού Από Το Υπουργείο Πολιτισμού Αναλυτικά Οι Θέσεις Στην Ήπειρο

To “πράσινο” φως για την πρόσληψη 1.650 ατόμων με επτάμηνες συμβάσεις στις Εφορείες Αρχαιοτήτων της χώρας έδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού.

Πρόκειται για ειδικότητες ΤΕ Λογιστικού, ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων καθώς και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού – Καθαριότητας.

Οι θέσεις που έχουν εγκριθεί ειδικότητα έχουν ως εξής:

•Δ.Ε Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερήσιων Φυλάκων :6 για την Άρτα, 8 για τα Ιωάννινα, 2 για την Θεσπρωτία και 10 για την Πρέβεζα

•Δ.Ε Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων:1 για την Άρτα, 3 για τα Ιωάννινα, και 2 για την Πρέβεζα

•Τ.Ε Λογιστικού 1 θέση για την Πρέβεζα και τέλος

•Υ.Ε Βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας : 2 για την Άρτα, 2 για τα Ιωάννινα, 1 για την Θεσπρωτία και 2 για την Πρέβεζα.