“Πράσινο” φως από το Περιφερειακό Συμβούλιο για την υποβολή πρότασης αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των ΤΟΕΒ της Ηπείρου

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 11.678.463,63 ευρώ και αφορούν τους ΤΕΟΒ της Ηπείρου θα υποβάλλει προς έγκριση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και συγκεκριμένα στο υπομέτρο “Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας” θα υποβάλλει η Περιφέρεια Ηπείρου. Το θέμα συζητήθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου και η έγκρισή του έγινε κατά πλειοψηφία από το σώμα. Στην πρόταση που θα υποβληθεί περιλαμβάνονται εκτεταμένες παρεμβάσεις στους ΤΟΕΒ Πρέβεζας ( Κερασώνας-Παναγιάς, Μπόϊδα -Μαυρής,και Αχέροντα) που μεταξύ άλλων αφορούν αναβάθμιση και βελτίωση αντλιοστασίων, εκσυχρονισμού αρδευτικών έργων, προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών καρτών άρδευσης κλπ. ενώ αντίστοιχες προτάσεις έχουν διαμορφωθεί και για τις υπόλοιπες Π.Ε της Ηπείρου.