“Πράσινο φως” από το Δημοτικό Συμβούλιο στο πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου για το 2021

Στην έγκριση του προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πρέβεζας έτους 2021 για την παροχή σύμφωνης γνώμης από τον ΕΟΤ προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας.

Σύμφωνα με την στρατηγική του ΕΟΤ όλες οι δράσεις προώθησης και προβολής οφείλουν να υποστηρίζουν δημιουργία ζήτησης για ολοκληρωμένα θεματικά προϊόντα και βασίζονται σε 9 πυλώνες (μεταξύ αυτών θάλασσα, καταδυτικός τουρισμός, πολιτιστικός συνεδριακός και άλλες μορφές τουρισμού).

Με βάση και τα δεδομένα που έχουν προκύψει από την πανδημία η Επιτροπή Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πρέβεζας έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα που θα συμβάλλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της όπως ο υδροβιότοπος του Αμβρακικού, η αλιευτική παράδοση, η θρησκευτική και πολιτιστική της κληρονομιά κλπ.

Στόχος είναι να κερδηθεί το “χαμένο” έδαφος με συμμετοχή σε εκθέσεις και άλλες συναντήσεις με στοχευμένες ενέργειες προβολής στην τουριστική αγορά.