“Πράσινο φως” από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας στην Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γ.Ε.Λ

Το “πράσινο φως” για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με παράλληλη έγκριση των τευχών δημοπράτησης του έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου 1ου ΓΕΛ Δήμου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 1.658.693,71€ με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» έδωσε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου στη συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής.

Το έργο αφορά στην υλοποίηση των εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση, καθώς και για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας για την αποδοτική λειτουργία του κτιρίου του κλειστού γυμναστηρίου του 1ου ΓΕΛ Πρέβεζας.

Περιλαμβάνει δε τις απαραίτητες εργασίες, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και αξιοποιούν στο μέγιστο βαθμό τη θέση του κτιρίου, την ηλιακή διαθέσιμη ακτινοβολία ανά προσανατολισμό όψεως κλπ. για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, τη μείωση κατά 80%της ενεργειακής κατανάλωσης και την κατάταξη του στην κατηγορία Α.

Μεταξύ άλλων θα γίνουν θερμομονώσεις και θα τοποθετηθούν νέα κουφώματα, θα αντικατασταθούν τα φωτιστικά σώματα με αντίστοιχα τύπου LED, εγκατασταθούν βιοκλιματικά (φωτοβολταϊκά) αρχιτεκτονικά συστήματα παθητικής και ενεργειακής εξοικονόμησης στη νότια πλευρά του κτιρίου ενώ θα διαμορφωθεί και ο περιβάλλοντας χώρος του γυμναστηρίου.