Παρατείνεται η προθεσμία για υποβολή προτάσεων από Μικρές και πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19

Με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος
Καχριμάνης, παρατείνεται μέχρι 18 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15.00 η
καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στην
πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. για την «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου».