Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πανδημία του COVID -19 δυσχεραίνει σημαντικά
τους δικαιούχους του Υπομέτρου 19.2  στο να φανούν συνεπείς στις αρχικές
προθεσμίες που είχαν τεθεί από υπουργικές αποφάσεις του 2017, ο υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Οικονόμου, προβαίνει σε
παράταση αυτών, με σχετική υπουργική απόφαση.

Συγκεκριμένα οι προθεσμίες μπορούν να παραταθούν έως και δύο μήνες
έπειτα από τη λήξη των έκτακτων μέτρων προστασίας που ισχύουν στην
εκάστοτε Περιφερειακή Ενότητα, ύστερα από αίτημα του δικαιούχου στις Ομάδες
Τοπικής Δράσης.

       Με αυτή την παράταση διευκολύνονται οι δικαιούχοι σε μια σειρά από στάδια
υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, όπως η τροποποίηση τεχνικών Δελτίων
Πράξεων, στην αίτηση προκαταβολής του δικαιούχου, στην αίτηση
πληρωμής του δικαιούχου και στην ολοκλήρωση της διαδικασίας
ίδρυσης του Φορέα ή της επιχείρησης

Επιπροσθέτως,  με την παράταση διασφαλίζονται  η απορροφητικότητα της
δημόσιας ενίσχυσης και η αποφυγή απώλειας κρίσιμων ενωσιακών πόρων, ενώ
συνεχίζεται η εύρυθμη υλοποίηση των επενδύσεων του Υπομέτρου 19.2.

Τομεάρχης Αγροτικού ΝΟΔΕ ΝΔ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ιωάννης Σολδάτος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here