Ο νέος αξονικός τομογράφος είναι πια γεγονός

Ο νέος αξονικός τομογράφος έφτασε το νοσοκομείο της Πρέβεζας και σε λίγες ημέρας αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία.

Ο νέος αξονικός τομογράφος 16 τομών, θα αναβαθμίσει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες αφού θα αντικαταστήσει αυτόν που λειτουργεί από το 2004.