Ομόφωνο όχι από την ΠΕΔ Ηπείρου στη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας για τις Ιαματικές Πηγές

Την απόσυρση των άρθρων 7-14 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού που αφορούν τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος», εξαιτίας του κινδύνου της ιδιωτικοποίησης του φυσικού πόρου των ιαματικών πηγών ζητά με ομόφωνη απόφαση του το Δ.Σ της ΠΕΔ Ηπείρου.

Άμεσα ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω επιχειρούμενη αλλαγή είναι οι Δήμοι Πρέβεζας και Κόνιτσας και το θέμα εισήχθη προς συζήτηση στο Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. μετά από πρόταση του Δήμου Πρέβεζας.

Την εισήγηση έκανε η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Πρέβεζας κ. Αθηνά Κωνσταντάκη, η οποία μεταξύ άλλων πρότεινε να τεθεί σε μηδενική βάση η συζήτηση για το μέλλον των ιαματικών πηγών της χώρας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας , Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού, Υπουργείο Τουρισμού κτλ., αφού ληφθούν υπόψη οι κατά περίπτωση ιδιαιτερότητες των ιαματικών πηγών.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Χρήστος Ντακαλέτσης από την πλευρά του επεσήμανε ότι για τις ιαματικές πηγές της Ηπείρου που έχουν λάβει σήμα αναγνώρισης και δρομολογούνται παρεμβάσεις αναβάθμισης των υποδομών , τυχόν αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος θα θέσει σε κίνδυνο τα έργα.