Ολοκληρώθηκαν οι προσλήψεις , στην τελική ευθεία η διαδικασία για την λειτουργία Πολυδύναμου Κέντρου του ΟΚΑΝΑ στην Πρέβεζα

Ολοκληρώθηκαν από τον ΟΚΑΝΑ οι προσλήψεις των ατόμων (Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχολόγος, Διοικητικός και Βοηθητικό προσωπικό) που θα στελεχώσουν το Πολυδύναμο Κέντρο του Οργανισμού που θα λειτουργήσει στην Πρέβεζα.

Παράλληλα έχουν προχωρήσει και οι διαδικασίες για την εξεύρεση του κτιρίου που θα φιλοξενήσει το Κέντρο το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Ηπείρου μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ηπειρος 2014-2020” με συνολικό ποσό που υπερβαίνει τις 950.000 ευρώ.

Η δομή (την ευθύνη της οποίας έχει ο ΟΚΑΝΑ) θα παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων καθώς και υλοποίηση προγραμμάτων υπηρεσιών πρόληψης (σε συνεργασία με τα Κέντρα Πρόληψης της Περιφέρειας).