Οι χριστουγεννιάτικες ευχές του ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου