Οδηγίες από την Δ.Ε.Υ.Α Πρέβεζας για προστασία από τον παγετό

Δεδομένου ότι από αύριο Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021 και έως τα μέσα περίπου της
επόμενης εβδομάδας θα σημειωθούν και στην Πρέβεζα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, η
ΔΕΥΑΠ υπενθυμίζει στους καταναλωτές της, ότι προκειμένου να αποφευχθούν διακοπές
υδροδότησης σε περίπτωση ύπαρξης συνθηκών παγετού, πρέπει να αφήνουν τις νυχτερινές
ώρες ελάχιστη ροή στη βρύση τους και να προστατεύουν τα τυχόν ακάλυπτα υδρόμετρά
τους.