Ξεκίνησαν οι εργασίες επισκευών και συντήρησης του κτιρίου της Φιλαρμονικής.
Αρχή γενομένης απο τις τουαλέτες: απο ένα w.c. (κοινό άνδρες-γυναίκες)
κατασκευάζονται 2 w.c. και δύο προθάλαμοι (νιπτήρες).

Οι δαπάνες των w.c.
καλύπτονται απο δωρητές – (Για γυψοσανίδες – ηλεκτρικά – υδραυλικά – δάπεδα
κλπ.) θα γνωστοποιηθούν με το πέρας των εργασιών.

Το Δ.Σ. τους ευχαριστεί.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Δημ. Παππάς

Σχόλια