Ξεκίνησε ο Ενιαίος Κύκλος Κινητικότητας 2020 – Οι θέσεις στο Δήμο Πρέβεζας

Ο Δήμος Πρέβεζας με την ολοκλήρωση της αποτύπωσης του ψηφιακού οργανογράμματος και των περιγραμμάτων θέσεων εντάχθηκε στο σύστημα κινητικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4440/2016 και ανακοινώνει ότι ξεκίνησε ο Ενιαίος Κύκλος Κινητικότητας 2020.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων υπαλλήλων για μετάταξη / απόσπαση είναι από 04 έως και 14 Δεκεμβρίου 2020.

Κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος μπορεί να υποβάλει αίτηση για την μετάταξή του σε κενή οργανική θέση ή /και την απόσπασή του για την προσωρινή κάλυψη αναγκών στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr Στη συνέχεια οι υπάλληλοι πληκτρολογούν τους κωδικούς TAXISnet που ήδη διαθέτουν.

Ο υπάλληλος επιλέγοντας το πεδίο «Μετάβαση στις Θέσεις του Κύκλου Κινητικότητας» μπορεί να δει τις κενές θέσεις που προκηρύσσονται στο πλαίσιο του Κύκλου Κινητικότητας 2020. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.4674/2020 οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για δέκα (10) συνολικά θέσεις τις θέσεις έως και τριών (3) φορέων κατ’ ανώτατο όριο. Αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση της διαδικασίας μέσω της εφαρμογής παρατίθενται στο εγχειρίδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της απογραφής (www.apografi.gov.gr ) στη διαδρομή Κινητικότητα /Οδηγίες Χρήσης.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας κ.Νίκος Γεωργάκος δήλωσε: «Μέσα από τη διαδικασία της κινητικότητας και έχοντας ολοκληρώσει την αποτύπωση του ψηφιακού οργανογράμματος και των περιγραμμάτων θέσεων του Δήμου, επιθυμούμε να επιτύχουμε μια στοχευμένη αναδιάταξη υπηρεσιών και προσωπικού.

Στόχος είναι να εμπλουτίσουμε τις υπηρεσίες μας με ειδικότητες που σήμερα λείπουν από τον Δήμο μας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να διευρύνουμε τον αριθμό του ανθρώπινου δυναμικού σε μια περίοδο με αυξημένες ανάγκες.

Οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και θα χαρούμε να δεχτούμε στο δυναμικό μας άτομα που θα τις καλύψουν και θα γίνουν μέλη της μεγάλης οικογένειας του Δήμου μας».Κλικάροντας στον επισυναπτόμενο πίνακα μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί στο Δήμο Πρέβεζας