Νέες καινοτόμες υπηρεσίες υγείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Μια ακόμη καινοτομία για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και συγκεκριμένα στον κλάδο της ΩΡΛ Κλινικής.

Πρόκειται για μια εξειδικευμένη μέθοδο ενδοσκοπικής χειρουργικής των παραρρινίων κόλπων που εφαρμόστηκε ήδη σε δύο περιπτώσεις τις προηγούμενες μέρες.

Η τεχνική αυτή με τη χρήση της διεγχειρητικής πλοήγησης, επιτρέπει την διενέργεια χειρουργικών πράξεων με πολύ μεγάλη ασφάλεια, αφού βοηθά στην ακριβή εντόπιση σημαντικών ανατομικών στοιχείων των παραρρινίων κόλπων σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας την αξονική τομογραφία του ασθενή (αξονική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας με τομές ενός χιλιοστού).

Ιδιαίτερα είναι πολύ χρήσιμη για επεμβάσεις μετά από τραυματισμούς, εκτεταμένους ρινικούς πολύποδες, βλάβες του μετωπιαίου, του σφηνοειδή κόλπου και της βάσης κρανίου, καθώς και για περιπτώσεις νεοπλασιών που διευκολύνονται από τη χρήση του συστήματος πλοήγησης, μειώνοντας κατά πολύ το χειρουργικό χρόνο.

Η Διοίκηση του ΠΓΝΙ θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε τέτοια πρωτοβουλία, που αναβαθμίζει τις υπηρεσίες υγείας του Νοσοκομείου , αναπτύσσοντας νέα ιατρικά πεδία εφαρμογών στους χώρους του, που προάγουν τον τριτοβάθμιο χαρακτήρα του.