Νέα μέτρα για κορωνοϊό: Στο 50% η υποχρεωτική τηλεργασία, αναστολές των συμβάσεων εργασίας και τον Νοέμβριο

Η αύξηση του ποσοστού της υποχρεωτικής τηλεργασίας στο 50% θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο των νέων μέτρων για την μη εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού.

 Παράλληλα παρατείνονται και για τον μήνα Νοέμβριο οι αναστολές των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σε όλους τους κλάδους που θα κλείσουν με εντολή δημόσιας αρχής λόγω των νέων μέτρων του κορωνοϊού ενώ το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ έχει ήδη παραταθεί μέχρι τέλος του έτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ποσοστό της υποχρεωτικής εξ αποστάσεως απασχόλησης θα ανέλθει στο 50%. Η υποχρεωτική τηλεργασία έχει ήδη παραταθεί χρονικά έως 30 Νοεμβρίου, με υπουργική απόφαση που αναφέρει πως “η υποχρέωση εφαρμογής των έκτακτων και προσωρινών μέτρων για την περιφέρεια Αττικής ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας (της υποχρεωτικής τηλεργασίας για το 40% των εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και του κλιμακωτού ωραρίου ανά μισή ώρα εντός διώρου κατά την προσέλευση και την αποχώρησή τους), παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου 2020”.

Τηλεργασία

Σε υποχρεωτική τηλεργασία μπαίνουν οι εργαζόμενοι που μπορούν να δουλέψουν από απόσταση. Το σύστημα εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τις επιχειρήσεις μόνο στις περιπτώσεις όπου η εργασία μπορεί να παρασχεθεί από τους εργαζόμενους εξ αποστάσεως ποσοστιαία επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων που μπορούν να απασχοληθούν με το σύστημα αυτό.
Εξαιρούνται:
-τα σχολεία και γενικώς οι εκπαιδευτικές δομές του υπουργείου Παιδείας,
-τα νοσοκομεία και γενικώς οι δομές παροχής υπηρεσιών υγείας,
-οι φαρμακαποθήκες,
-οι επιχειρήσεις υπεραγορών τροφίμων και
-οι ταχυμεταφορές.

Κατά τον υπολογισμό του ποσοστού της υποχρεωτικής τηλεργασίας λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των πραγματικά απασχολουμένων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, των οποίων η εργασία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως. Ευνόητο είναι ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή, καθώς και οι εργαζόμενοι που τελούν σε κάθε είδους νόμιμη άδεια (όπως μητρότητας, ασθένειας κ.α.).

Η διάταξη εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις εργαζομένων που ο χρόνος εργασίας τους είναι μοιρασμένος σε εργασία γραφείου και σε εξωτερικές εργασίες, και μόνο στο βαθμό που η εργασία γραφείου δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως.

Σε περίπτωση κατά την οποία από τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοστού προκύπτει δεκαδικός αριθμός 0,50 και πάνω γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα πάνω.

Παράταση αναστολών

Την παράταση των αναστολών συμβάσεων εργασίας και τον Νοέμβριο για όλους τους κλάδους και γι αυτούς που θα κλείσουν με βάση ΚΑΔ με εντολή δημόσιας αρχής προβλέπεται στα νέα μέτρα. Το μοντέλο είναι του Μαρτίου και οι εργοδότες που θα κλείσουν με εντολή δημόσιας αρχής θα υποβάλλουν αιτήσεις στο supportemployees.services.gov.gr για να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους.

Οι εργοδότες των επιχειρήσεων που κλείνουν με κρατική εντολή δηλώνουν:
α) την αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας με εντολή δημόσιας αρχής,
β) τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να γνωστοποιήσουν την υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους εργαζόμενούς τους, δηλώνοντάς τους και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο “ΕΡΓΑΝΗ». Αυτό είναι απαραίτητο ώστε οι εργαζόμενοι να προχωρήσουν με την σειρά τους στην δική τους δήλωση.