Μύνημα προϊσταμένου ΔΔΕ Πρέβεζας για την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών

Η 5η Οκτωβρίου είναι αφιερωμένη στους εκπαιδευτικούς όλου του κόσμου.
Καθιερώθηκε το 1994 από την UNESCO προκειμένου να τιμήσει πάνω από 60
εκατομμύρια μαχόμενους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης σε
όλο τον κόσμο, που με το έργο τους συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη, την
πρόοδο και την ευημερία των κοινωνιών.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο είναι πολυδιάστατος. Δεν
περιορίζεται στην απλή μετάδοση της γνώσης αλλά, με αφετηρία τα συγκεκριμένα
προβλήματα των μαθητών, γίνεται ρόλος συμβουλευτικός, συνεργατικός,
παρωθητικός στην κοινωνικογνωστική περιπέτεια των μαθητών.

H Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών υπενθυμίζει στην παγκόσμια κοινότητα την
καθοριστική συμβολή των εκπαιδευτικών, γυναικών και ανδρών, στη μορφωτική
συγκρότηση των παιδιών και των νέων, στη διάπλαση της προσωπικότητάς τους και
στην εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών για την οικοδόμηση ενός καλύτερου
μέλλοντος.

Στις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες της τρέχουσας συγκυρίας,, η 5η Οκτώβρη
αποτελεί μια διαρκή υπόμνηση ότι η εύρυθμη λειτουργία των εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων είναι αναγκαία προϋπόθεση για να ξεπεραστεί η κρίση και να ανοίξει ο
δρόμος για την ανάπτυξη και την ευημερία.

Και αυτοί οι στόχοι δεν είναι εφικτοί
χωρίς την ενεργό συμμετοχή και την πολύτιμη συνεισφορά των εκπαιδευτικών.

Ο συγγραφέας Νίκος Ν. Καζαντζάκης υποστήριζε ότι «ιδανικός δάσκαλος είναι
εκείνος που γίνεται γέφυρα για να περάσει αντίπερα ο μαθητής του. Κι όταν πια του
διευκολύνει το πέρασμα, αφήνεται χαρούμενα να γκρεμιστεί, ενθαρρύνοντας το
μαθητή του να φτιάξει δικές του γέφυρες.»