Μητρόπολη Ιωαννίνων: Έτσι Θα Τελούνται Οι Θείες Λειτουργίες

Το διαρρεύσαν διάστημα από τέλους Οκτωβρίου μέχρι και σήμερον αναγκαστήκαμε και πάλιν να ζήσουμεπρωτοφανείς και δυσάρεστες καταστάσεις, με την εφαρμογήν σκληρών μέτρων κοινωνικής αποστασιοποιήσεως, που αφορούσαν και εις την απαγόρευσιντελέσεως Ιερών Ακολουθιών και της Θείας Λειτουργίας τη παρουσία του ευσεβούς πληρώματος! 

Μετά την κατ’εξαίρεσιν παρουσίαν των πιστών τας ημέρας των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων δοξάζομεν τον Θεόν διότι από την Δευτέραν 18 Ιανουαρίου 2021 δυνάμεθα και πάλιν να τελούμεν τας διατεταγμένας ακολουθίας και την ΘείανΛειτουργίαν μετά της προσφιλούς παρουσίας των πιστών, έστω και υπό την ισχύν αυστηρών μέτρων προστασίας.

Ούτω πως η Ιερά Μητρόπολις Ιωαννίνων, στοιχούσα ταις αποφάσεσιν της Ιεράς Συνόδου και διαφυλάσσουσα τα εκ του νόμου ισχύοντα, επαναφέρει το πρόγραμμα που ίσχυσε από το Μάιο μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2020 δια την λειτουργίαν των Ιερών Ναών,ομού μετά των ισχυόντων μέτρων δια την διαφύλαξιν της δημοσίας υγείας.

Από την Δευτέραν 18 Ιανουαρίου 2020 δια τας ενορίας της πόλεως των Ιωαννίνων,όπου υπηρετούσιν τουλάχιστον δυο ιερείς, κάθεΚυριακή και μεγάλη εορτή, θα τελούνται υποχρεωτικώς δυο ΘείαιΛειτουργίαι,

 από 7.00΄ έως 09.15΄

και 

 από 10.00΄έως11.00 

με την παρουσίαν του επιτρεπομένου αριθμού πιστών, ήτοι 25 δια τους ενοριακούς Ιερούς Ναούς και 50 δια τον Μητροπολιτικόν Ιερόν Ναόν Αγίου Αθανασίου Ιωαννίνων και απόστασιν μεταξύ των τουλάχιστον δύο μέτρων.

Πέραν των Θείων Λειτουργιών των Κυριακών και των εορτών εις άπαντας τους ιερούς ναούς της πόλεως των Ιωαννίνων θα τελείται Θεία Λειτουργία κάθεΣάββατον δια την εξυπηρέτησιν των πιστών και την διευκόλυνσιντελέσεως των μνημοσύνων, ως ακριβώς ίσχυσεν και από τον Μάιον έως τον Οκτώβριον 2020.

Παρακαλούνται οι πιστοί να διαφυλάσσουν εις το ακέραιον τα μέτρα προστασίας ως αυτά ισχύουν επισήμως και να ακολουθούν τας υποδείξεις των υπευθύνων ιερέων, επιτρόπων και εργαζομένων εις τους Ιερούς Ναούς.

Δια τας υπολοίπους ενορίας, όπου δεν υπηρετούν περισσότεροι του ενός ιερείς, εις την πόλιν και εις τας κώμας, θα συνεχίσει επίσης να ισχύει το πρόγραμμα λειτουργίας ως είχεν από τον Μάιον έως τον Οκτώβριον 2020 με την τήρησιν, ασφαλώς, των προβλεπομένων μέτρων προστασίας ως αυτά νομίμως ισχύουν, ήτοι Όρθρος και μια Θεία Λειτουργία με την παρουσίαν μέχρι 25 πιστών και τήρησιν των προβλεπομένωνμεταξύ των αποστάσεων, ήτοι δύο μέτρων.

Παρακαλούνται οι σεβαστοί ιερείς, οι επίτροποι και οι εργαζόμενοι εις τους Ιερούς Ναούς να φροντίζουν δια την καθαριότηταν, την υγειονομικήν ασφάλειαν και την τήρησιν των προβλεπομένωνμέτρων μετά πάσης σχολαστικότητος!

Δια την τέλεσιν των μυστηρίων οι ιερείς πρέπει να φροντίζουν τόσον δια την ενημέρωσιν των ενδιαφερομένων πιστών, όσον και δια την τήρησιν των μέτρων δια την διασφάλισιν της υγείας των.

Δια την εορτήν του Αγίου Αθανασίουτου Μεγάλουθα τελεσθούν: 

 Εις τον Μητροπολιτικόν Ιερόν ΝαόνΑγίου Αθανασίου δύο ΘείαιΛειτουργίαι,  από 7.00 έως 9.15 και από 9.45 έως 11.00 το πρωί, τη παρουσία των ευσεβών πιστών, ήτοι 50 ατόμων καθ’έκαστην λειτουργίαν.

 Εις τους Ιερούς Ναούς:

1) Αγίου Γεωργίου πλατείας Πάργης, 

2) Αγίου Γεωργίου εις τονβΣεπτόνΟίκον του Νεομάρτυρος, 

3) Κοιμήσεως της Θεοτόκου ενορίας Περιβλέπτου και 

4) Αγίου Παϊσίου

θα τελεσθούν αι ΘείαιΛειτουργίαι που είχαν ανακοινωθεί, ήτοι από 7.00΄ έως 9.30 το πρωί και οι Εσπερινοί 7.00΄το απόγευμα με την παρουσίαν πιστών έως 25 ατόμων, με την τήρησιν των μέτρων που επισήμως ισχύουν.

Τέλος, δια την εορτήν του Αγίου Μαξίμου θα τελεσθεί από τον Μητροπολίτη μετά πάσης απλότητοςΕσπερινός και Θεία Λειτουργία εις τον Ιερόν ΝαόνΑγίου Παϊσίου, άνευ άλλων εκδηλώσεων.

Αγαπητοί αδελφοί, τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, 

Ευλογούμεν τον Άγιον Θεόν, ό,τι τη ημέρα μνήμης του πολιούχου και προστάτου της πόλεως των ΙωαννινωνΑγίου Γεωργίου Νεομάρτυρος του εν Ιωαννίνοιςαθλήσαντοςέδωκεν ημίν τοιούτον δώρονχαρμόσυνον και πολύτιμον! 

Επικαλούμενοι τας θεοπειθείςευχάς του, ευχόμεθα εφεξής υγείαν προκοπήν και ευημερίαν, συγχαίροντες άπαντας, άρχοντας και λαόν και επιδαψιλεύοντες την ευλογίαν του Τρισαγίου Κυρίου και Θεού ημών επί πάντας! 

Χαίρετε εν Κυρίω, φυλάσσοντες εαυτούς και αλλήλους, εν αγάπη και επ’ελπίδι άρσεως της ενσκηψάσης δοκιμασίας, επικρατήσεώς τε της εν Θεώ ευημερίας!

Μετ’ ευχών πατρικών, εγκαρδίων,

Ο     Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

† ΟΙΩΑΝΝΙΝΩΝΜΑΞΙΜΟΣ