Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ημερίδα για την ακρίδα της Ηπείρου

Η παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης διατήρησης της μοναδικής ακρίδας της Ηπείρου πραγματοποιήθηκε σε ημερίδα του ΟΦΥΠΕΚΑ που πραγματοποιήθηκε στο παράρτημα της Ηγουμενίτσας.

Στόχο της ημερίδας αποτέλεσε η προβολή και ανάδειξη της δράσης, για την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση του κοινού, των εμπλεκόμενων φορέων και των συναρμόδιων υπηρεσιών σχετικά με τις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000, τη δράση που υλοποιήθηκε για την προστασία του συγκεκριμένου είδους , την ανάγκη προστασίας και διατήρησής του καθώς και η κατάθεση προτάσεων για τη βελτίωση της κατάστασης και του φυσικού περιβάλλοντος που ζει η συγκεκριμένη ακρίδα.

Ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση όλων των συμμετεχόντων και αναδείχθηκε η ανάγκη συνεργασίας όλων τον εμπλεκόμενων φορέων για την ορθολογική διαχείριση και την ισόρροπη ανάπτυξη των προστατευόμενων περιοχών που απαντάτε το είδος, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, του συγκεκριμένου είδους και της βιοποικιλότητας συνολικά.