Με επιτυχία η 4η συνάντηση και τελευταία συνάντηση εργασίας της Περιφέρειας Ηπείρου με το εταιρικό σχήμα του έργου CIAK

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου η 4η και τελευταία συνάντηση εργασίας της Περιφέρειας Ηπείρου με το εταιρικό σχήμα του έργου CIAK το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας [Interreg V-A Greece – Italy] 2014-2020.

Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα της Περιφέρειας ενώ υπήρχε και διαδικτυακή σύνδεση με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου που δεν μπορούσαν να παραστούν με φυσική παρουσία.

Το 4ο Project Meeting χαιρέτισαν οι εκπρόσωποι της Διαχειριστικής Αρχής κ.κ. Gianfranco Gadaleta και Francesco Basile ενώ η Περιφέρεια Ηπείρου καλωσόρισε τους εταίρους σε αυτή την τελευταία και απολογιστική συνάντηση.

Στη συνέχεια αναλύθηκαν από τον κάθε εταίρο ξεχωριστά οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου, η υλοποίηση των παραδοτέων καθώς επίσης και τα αποτελέσματα αυτών.

Οι εταίροι του έργου, δηλαδή το Apulia Film Commission, η Περιφέρεια Ηπείρου, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Ιονίων Νήσων – Τμήμα Ήχου και Εικόνας αναφέρθηκαν στην πορεία του έργου και όσα αποκόμισαν από αυτό και τη μεταξύ τους συνεργασία.

Συζήτησαν επίσης για τυχόν βήματα που θα κάνουν στον τομέα των οπτικοακουστικών παραγωγών και τη βοήθεια που τους παρείχε το έργο CIAK σε αυτά.

Λίγα λόγια για το έργο «CIAK»

Το ευρωπαϊκό έργο CIAK «Κοινές πρωτοβουλίες για την αναγνώριση και αξιοποίηση του τουριστικού δυναμικού της περιοχής του προγράμματος μέσω κινηματογράφου – Common Initiatives to AcKnowledge and valorize tourism potential of the programme area through cinema θα αξιοποιήσει τον οπτικοακουστικό δημιουργικό τομέα για την προώθηση του αντίστοιχου άυλου πολιτιστικού τομέα και την αξιοποίηση των φυσικών πόρων των Περιφερειών που συμμετέχουν στο έργο.

Γενικός στόχος είναι να προωθήσει την αξιοποίηση των εμπλεκόμενων περιοχών της Απουλίας και των Ελληνικών Περιφερειών με την εφαρμογή πρωτοβουλιών που συνδέονται με τον οπτικό-ακουστικό τομέα όπως η δημιουργία Film Offices, η διοργάνωση κινηματογραφικών φεστιβάλ και εργαστηρίων σεναριογραφίας και η παραγωγή ταινιών μικρού μήκους.

Έτσι δημιουργείται η ευκαιρία για τις περιοχές αυτές να γίνουν ευρύτερα γνωστές και να αναδειχθεί η ελκυστικότητα των τόπων,
καθώς και η ιστορική και φυσική ομορφιά τους ως καταλύτες για την τουριστική τους ανάπτυξη.