Μέσω τηλεδιάσκεψης θα συνεδριάσει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας

Με 7 θέματα και μέσω τηλεδιάσκεψης θα συνεδριάσει την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου και ώρα 6μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας.

Συγκεκριμένα τα θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση και λήψης απόφασης στη συνεδρίαση είναι:

  1. Εξέταση αιτήματος Κοινότητας Καμαρίνας, για ψήφισμα περί του ρόλου των Κοινοτήτων.
  2. Αναγνώριση αγροτικού δρόμου στην περιοχή Καλαμίτσι και ενέργειες για την καταχώρηση στο Κτηματολόγιο .
  3. Έγκριση εγγραφών ατόμων στη νέα δομή ΚΔΑΠ ΜΕΑ έναντι τροφείων.
  4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2021.
  5. Ορισμός υπαλλήλου ως Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπάνης.
  6. Είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων.
  7. Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων (6223.1).