Κυκλοφόρησε το “Αγιολόγιον 2021” αφιερωμένο στην παρουσία του Απόστολου Παύλου στην Νικόπολη

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ 2021

Προλογίζουν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος και ο καθηγητής της
ιστορίας της φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κ. Κωνσταντίνος Πέτσιος.

Κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες το «Αγιολόγιον 2021», το οποίο είναι
αφιερωμένο στην παρουσία του Απόστολου Παύλου στην Νικόπολη περί το 64/65
και στο κήρυγμά του στην τοποθεσία «Λιθάρι», φωτογραφία που αναπαρίσταται στο
εξώφυλλο του «Αγιολογίου».

Όπως γνωρίζουμε στην Προς Τίτον Επιστολή του
(3,12), ο Απόστολος Παύλος ανακοινώνει την πρόθεσή του να παραχειμάσει στην
περιοχή, και την μαρτυρία αυτή υπογραμμίζει στο μήνυμά του ο Οικουμενικός
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, του οποίου η ευχετική Επιστολή κοσμεί την έκδοση.

Όπως είναι γνωστό, η Νικόπολη δεξιώθηκε επίσης περί το 95 μ.Χ. την φιλοσοφική
σχολή του στωϊκού Επίκτητου, η διδασκαλία του οποίου επηρέασε καθοριστικά την
μεταγενέστερη φιλοσοφία.

Στην έκδοση συμπεριλαμβάνεται επίσης το προλογικό κείμενο του καθηγητή
της ιστορίας της φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κ. Κωνσταντίνου Θ.
Πέτσιου, το οποίο τιτλοφορείται «Νικόπολις: η “σημειωτική” του τόπου» και
αναφέρεται στα σημαντικότερα σημεία της φιλοσοφικής διδασκαλίας του Επίκτητου,
τα οποία κατέγραψε ο μαθητής του Αρριανός.

Όπως διαβάζουμε στο κείμενο του κ. Πέτσιου, με τον Επίκτητο το περί Θεού
ερώτημα τίθεται με όρους που διαφοροποιούνται από την παλαιότερη Στωϊκή
διδασκαλία και η έμφαση που δίδεται στην έννοια του «ανθρώπου» ως «πολίτη» και
μέρους της «κοσμόπολης» βρίσκεται σε ανάλογο πλαίσιο με την άποψη του
Απόστολου Παύλου ότι ανεξάρτητα από τις επιμέρους ανθρωπολογικές και
κοινωνικές διαφορές, οι άνθρωπο είναι όμοιοι και ίσοι, δεν υπάρχει δηλαδή διάκριση
ανάμεσα στους «’Έλληνες» και τους «Ιουδαίους», το «άρρεν» και το «θήλυ», τον
«ελεύθερο» και τον «δούλο».

Πρόκειται για ένα μήνυμα συναδέλφωσης και
αλληλεγγύης, το οποίο μέσα από διαφορετικές θεωρητικές αφετηρίες διατυπώθηκε
στην Νικόπολη.