Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διέλευση των απορριμματοφόρων σε σημεία της πόλης

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διέλευση των απορριμματοφόρων σε σημεία της πόλης ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Πρέβεζας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τις οποίες πρότεινε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διέλευση των απορριμματοφόρων ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας.
Οι αποφάσεις αφορούν την απαγόρευση στάθμευσης:
-Οδός Σωκράτους στην είσοδο από Δ. Κρόκου
-Οδός Καραμάνη στην είσοδο από Ι. Μουστάκη
-Οδός Κ. Καρυωτάκη στο ύψος του αρ. 25 ως τη διασταύρωση με την οδό Ο.Ανδρούτσου και Συμβολή οδών Δράκου & Ρηνιάσηπρος εξυπηρέτηση της διέλευσης των απορριμματοφόρων του Δήμου, η οποία θα υποδεικνύεται με την κατάλληλη οριζόντια σήμανση (διαγράμμιση οδοστρώματος) ή με πλαστικά εύκαμπτα κολωνάκια .