Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο Δευτέρα, για την κατασκευή του κυκλικού κόμβου Καμπή-Φιλιππιάδα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στον αυτοκινητόδρομο της Ιόνιας Οδού στη Φιλιππιάδα προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες που αφορούν τη κατασκευή κυκλικού κόμβου Καμπής Φιλιππιάδας. Συγκεκριμένα θα γίνει αποκλεισμός κάθετης οδού του κυκλικού κόμβου που ακολουθεί την έξοδο της …Ιονίας Οδού προς Φιλιππιάδα για την κατεύθυνση προς Φιλιππιάδα- στρατόπεδο Πετροπουλάκη-Καμπή. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν μέχρι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ενώ σε περίπτωση ταχύτερης αποκατάστασης του οδοστρώματος θα πραγματοποιηθεί και η άρση των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.