Κάλεσμα στους εκπαιδευτικούς για την πραγματοποίηση δωρεάν τεστ με αφορμή την επαναλειτουργία των Γυμνασίων και Λυκείων

Με αφορμή τη δια ζώσης επαναλειτουργία των Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας
από τη Δευτέρα 01 Φεβρουαρίου 2021, κατόπιν συνεργασίας της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Πρέβεζας και του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, καλούμε τους
εκπαιδευτικούς του Νομού μας να ανταποκριθούν στο κάλεσμα για την
πραγματοποίηση δωρεάν διαγνωστικών τεστ για τον έλεγχο μόλυνσης από τον ιό
COVID-19.

Τα διαγνωστικά τεστ θα πραγματοποιηθούν κατά τις εξής ημέρες και ώρες ανά
τόπο εξέτασης:

 Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 στο χώρο του 1ου και 2ου Γυμνασίου
Φιλιππιάδας, ώρα 9:30 π.μ.

 Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 στο χώρο του Γυμνασίου-Λυκείου
Θεσπρωτικού, ώρα 12:00 π.μ.

 Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 στο χώρο του Λυκείου Λούρου, ώρα 13:30
π.μ.

 Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 στο χώρο του Γυμνασίου-Καναλακίου, ώρα
12:00 π.μ.

 Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 στο χώρο του Γυμνασίου-Λυκείου Πάργας, ώρα
10:00 π.μ.

 Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021 στο χώρο του 2 ου και 3 ου Γυμνασίου Πρέβεζας,
ώρα 09:00 π.μ.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να έχουν μαζί τους κατά την εξέταση τον αριθμό
ΑΜΚΑ και την αστυνομική τους ταυτότητα.

Ο Διευθυντής

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας

Απόστολος Κατσανάκης
Φυσικής Αγωγής ΠΕ 11