Θετική γνώμη της Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου για τη δημοπράτηση του έργου «Διαμόρφωση Γλυκηδών κ.α. στο Κάστρο Ιωαννίνων»

Τη θετική της γνώμη διατυπώνει, με έγγραφό της προς το Δήμο Ιωαννιτών,
η Ε.Υ. Δ. του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου για τη δημοπράτηση του
υποέργου: «Διαμόρφωση πλατείας Γλυκηδών, οδών Ιστορικού Προκοπίου,
Γλυκηδών και Σουγδουρή στο Κάστρο Ιωαννίνων» συνολικού
προϋπολογισμού 2.300.000 ευρώ.